รายละเอียดโครงการ

เกี่ยวกับโปรแกรม INNO-vation

About

*INNO - จากตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่น 異能 แปลว่า “ความสามารถที่แปลกแหวกแนว”

ท่ามกลางศาสตร์เทคโนโลยี ICT ที่ก่อกำเนิดไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นทั่วโลก ทางโครงการจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักความท้าทาย ต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น

พร้อมเปิดรับสมัครไอเดียสร้างสรรค์ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติทางสังคมและภาคอุตสาหกรรมในยุคสมัยแห่งวิถีชีวิตแบบใหม่

* Information and Communication Technology: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สารจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร

Message

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดดเด่นและเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมกันนั้น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยังแพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้การต่อสู้กับไวรัสยืดเยื้อยาวนานออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) แม้จะต้องยอมแพ้บางสิ่งบางอย่าง และพบกับเรื่องเศร้าหลายประการ แต่วิถีแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้กระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย และกลายเป็นโอกาสให้มนุษย์ทั่วโลกได้มองเห็นช่องทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมและสังคมโดยอาจจะเริ่มจากประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไรก็ตาม เรามองเห็นโอกาสก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันในสถานการณ์ปัจจุบัน การตั้งประเด็นคำถามต่อสามัญสำนึกที่เคยมีมา การก้าวข้ามขอบเขตในอดีต และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างทางสังคมกลายเป็นความจำเป็นแห่งยุคสมัย และสิ่งที่จะช่วยให้พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นจริงคือ “นวัตกรรมเชิงพลิกผัน (Disruptive Innovation)

 ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท้าทายเพื่อหว่านต้นกล้าไอเดีย "แปลกแหวกแนว" ให้เติบโตขึ้นโดยไม่หวาดกลัวความล้มเหลว และบ่มเพาะวัฒนธรรมที่พร้อมยอมรับในความหลากหลาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ขึ้น การวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่ระดับสากลควรเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไม่ใช่การก้าวไปสู่โลกกว้างหลังประสบความสำเร็จในประเทศตนเอง โลกยุคปัจจุบันต้องการ “ทักษะการค้นพบประเด็นปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน” ยิ่งกว่า “ทักษะการค้นหาความถูกต้องเดิม ๆ” ที่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนที่ได้แล้ว และการค้นพบดังกล่าวย่อมนำไปสู่ “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากก้าวแรกโดยเริ่มจาก 0" กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารเริ่มต้นโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด ขึ้นในปี 2014 เพื่อสนับสนุนผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการท้าทายให้เกิดขึ้น

 เรายินดีต้อนรับความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยุคสมัยที่วิถีชีวิตแบบใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารจะไม่หยุดท้าทายเพื่อคิดหารูปแบบการสนับสนุนในสาขา ICT ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว มาร่วมท้าทายสิ่งใหม่เพื่อวางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญี่ปุ่นไปด้วยกันนะครับ/ค่ะ

* ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็นคำศัพท์เฉพาะซึ่งใช้ในความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
* โครงการนี้ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2014 ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้หัวข้อ “มาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” (เริ่มยื่นคำถาม: 5 กรกฎาคม 2013 สิ้นสุดการรายงาน: 27 มิถุนายน 2014) ในฐานะกลยุทธ์การเจริญเติบโตของ ICT หลังจากนั้น โครงการได้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นรายปี จนเข้าสู่กระบวนการติดตามผลกลยุทธ์การเจริญเติบโตในปี 2019 (คณะรัฐมนตรีลงมติในวันที่ 21 มิถุนายน 2019) นำไปสู่การประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน IT ระดับโลกและจัดทำแผนพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการใช้งานข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน (คณะรัฐมนตรีลงมติในวันที่ 14 มิถุนายน 2019)

ผู้ดูแลโครงการ (supervisor 2020)

Superviser

บุคลากรชั้นนำในแวดวง ICT และสาขาอื่น ๆ รวม 9 ท่านจะเป็นผู้ประเมินผลในสาขา Disruptive Challenge
* ผู้ดูแลโครงการ (Supervisor) สำหรับปี 2564 จะประกาศในต้นเดือนพฤษภาคม

上田 学

กาคุ อุเอดะ

CEO, MODE, Inc. สหรัฐอเมริกา

小川 エリカ

เอริกะ โอกาวะ

อดีตประธานบริหาร Guinness World Records Japan

川西 哲也

เทตซึยะ คาวะนิชิ

บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาระบบไฟฟ้ากายภาพ

まつもと ゆきひろ

โยอิจิ ซาโต

ผู้จัดการทั่วไป TikTok Japan

高須 克弥

คัตซึยะ ทาคาสุ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทาคาสุ
ผู้อำนวยการ ทาคาสุคลินิก

高橋 智隆

โทโมทากะ ทาคาฮาชิ

CEO, ROBO GARAGE Co., Ltd.

原田 博司

ฮิโรชิ ฮาราดะ

บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกียวโต
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

牧野 友衛

โทโมเอะ มากิโนะ

บริษัท Trip Advisor LLC
ประธานกรรมการบริหาร

まつもと ゆきひろ

ยุกิฮิโระ มัตซึโมโตะ

Ruby Association
ประธาน

ที่ปรึกษาโครงการ (Program Advisor)

Program adviser

ผู้บุกเบิกนวัตกรรมในแต่ละสาขารวม 5 ท่านจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในภาพรวมเพื่อเสริมประสิทธิภาพของโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด

アダム・ディアンジェロ

อดัม ดิแองเจโล

ผู้ก่อตั้งและ CEO จาก Quora
อดีต CTO จาก Facebook

伊藤 穰一

โจอิจิ อิโต

นักลงทุน

中須賀 真一

ชินอิจิ นากาสุกะ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

外村 仁

ฮิโตชิ โฮกามุระ

ที่ปรึกษา Scrum Ventures
ผู้ถือหุ้น First Compass Group
อดีตประธาน Evernote Japan

三池 崇史

ทาคาชิ มิอิเกะ

ผู้กำกับภาพยนตร์