รายละเอียดโครงการ

เกี่ยวกับโปรแกรม INNO-vation

*INNO - จากตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่น 異能 แปลว่า “ความสามารถที่แปลกแหวกแนว”

ท่ามกลางศาสตร์เทคโนโลยี ICT ที่ก่อกำเนิดไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นทั่วโลก ทางโครงการจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รักความท้าทาย ต้องการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและยกระดับแวดวง ICT ไปอีกขั้น

พร้อมเปิดรับสมัครไอเดียสร้างสรรค์ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว เพื่อนำไปสู่การปฏิวัติทางสังคมและภาคอุตสาหกรรมในยุคสมัยแห่งวิถีชีวิตแบบใหม่

* Information and Communication Technology: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Message

สารจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนโฉมหน้าอย่างน่าทึ่ง ไปพร้อมกับการเจริญรุดหน้าของโลก พร้อมกันนั้น จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ทั่วโลกจำเป็นต้องค้นหาวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) แม้จะต้องยอมแพ้บางสิ่งบางอย่าง และพบกับเรื่องเศร้าหลายประการ แต่วิถีชีวิตแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้กระตุ้นให้เกิดความหลากหลาย และกลายเป็นโอกาสให้มนุษย์ทั่วโลกได้มองเห็นช่องทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมและสังคมโดยอาจจะเริ่มจากประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไรก็ตาม เรามองเห็นโอกาสก้าวกระโดดอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันในสถานการณ์ปัจจุบัน การตั้งประเด็นคำถามต่อสามัญสำนึกที่เคยมีมา การก้าวข้ามข้อจำกัดในอดีต และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและโครงสร้างทางสังคมกลายเป็นความจำเป็นแห่งยุคสมัย และสิ่งที่จะช่วยให้พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นจริงคือ “นวัตกรรมเชิงพลิกผัน (Disruptive Innovation)”

ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท้าทายเพื่อหว่านต้นกล้าไอเดีย "แปลกแหวกแนว" ให้เติบโตขึ้นโดยไม่หวาดกลัวต่อความล้มเหลว และบ่มเพาะวัฒนธรรมที่พร้อมยอมรับในความหลากหลาย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ขึ้น การวางเป้าหมายเพื่อพัฒนาสู่ระดับสากลควรเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไม่ใช่การก้าวไปสู่โลกกว้างหลังประสบความสำเร็จในประเทศตนเอง โลกยุคปัจจุบันต้องการ “ทักษะในการค้นพบประเด็นปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน” ยิ่งกว่า “ทักษะในการค้นหาความถูกต้องแบบเดิม ๆ” ที่สามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาแทนที่ได้แล้ว และการค้นพบดังกล่าวย่อมนำไปสู่ “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่จากก้าวแรกโดยเริ่มจาก 0" กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารจึงได้เริ่มต้นโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ขึ้นในปี 2014 เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลง และต่อยอด ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการบ่มเพาะบรรยากาศแห่งการท้าทายให้เกิดขึ้น

เรายินดีต้อนรับความท้าทายรูปแบบใหม่ท่ามกลางยุคสมัยที่วิถีชีวิตแบบใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารจะไม่หยุดท้าทายเพื่อคิดหารูปแบบการสนับสนุนในด้าน ICT ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว มาร่วมท้าทายสิ่งใหม่เพื่อวางรากฐานสู่อนาคตของประเทศญี่ปุ่นไปด้วยกันนะครับ

* ICT ย่อมาจาก Information and Communication Technology เป็นคำศัพท์เฉพาะซึ่งใช้ในความหมายว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
* โครงการนี้ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเจริญเติบโตด้าน ICT ตามความเห็นของคณะที่ปรึกษาในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้หัวข้อ “มาตรการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” (เริ่มยื่นคำถาม: 5 กรกฎาคม 2013 สิ้นสุดการรายงาน: 27 มิถุนายน 2014) โดยโครงการได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี 2022 นี้ ได้มุ่งเน้นนโยบายหลักเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ทั้งมีกระบวนการติดตามกลยุทธ์การเจริญเติบโต ตลอดจนการดำเนินตามนโยบายพื้นฐานของปี 2021 ในการบริหารและปฎิรูปเศรฐกิจและการเงิน (คณะรัฐมนตรีลงมติในวันที่ 18 มิถุนายน 2022) จึงกล่าวได้ว่า โครงการนี้ถือเป็นวาระที่สำคัญสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่น

รายละเอียดโลโก้

ทางโครงการเลือกใช้โลโก้ใหม่จากลายเส้นพู่กันดุดันเข้มแข็งเพื่อส่งต่อภาพลักษณ์การแผ่ขยายเครือข่ายของโครงการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ผสานเข้ากับโลโก้เดิม สื่อความหมายการสนับสนุนกิจกรรมของทุกท่านให้ต่อยอดไปอีกขั้น