สาขา Disruptive Challenge

เราพร้อมสนับสนุนด้วยเงื่อนไขรูปแบบโครงการที่กำหนดได้ตามความต้องการของผู้เข้าร่วมท้าทาย
เพื่อปูทางสู่ “Ambitious Technical Goal”

กระบวนการท้าทายแบ่งออกเป็น 2 ระดับ.

0 to 1 Challenge

ลงมือท้าทายหลากหลายรูปแบบ กล้าที่จะคิด กล้าที่จะล้มเหลว กล้าที่จะปรับเปลี่ยน กล้าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินทรัพย์ และกำหนดเส้นทางสู่ “Ambitious Technical Goal” ระดับนี้จะใช้เวลา 0 - 4 เดือน กรุณาบริหารจัดการระยะเวลาและงบประมาณด้วยตนเอง เมื่อตนเองประเมินว่าระดับนี้ลุล่วงอย่างเหมาะสมแล้ว
ระยะเวลาท้าทาย: 0 วัน - 4 เดือน
เงินสนับสนุน: 0 - 1,000,000 เยน

Disruptive Challenge

ลงมือท้าทายอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อมุ่งไปสู่ “Ambitious Technical Goal” สามารถดำเนินการโดยใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่เหลือต่อจากระดับ 0 to 1 Challenge ในขอบเขตสูงสุด 3 ล้านเยนภายใน 1 ปี (เช่น หากระดับ 0 to 1 Challenge สิ้นสุดเร็ว ช่วง Disruptive Challenge ก็จะยาวนานขึ้น) เมื่อจบระดับนี้จะเข้าสู่การสอบประเมินปิดโครงการต่อไป
ระยะเวลาท้าทาย: ไม่เกิน 1 ปีรวม 0 to 1 Challenge
เงินสนับสนุน: ไม่เกิน 3,000,000 เยนรวม 0 to 1 Challenge