INNO Masters

ท้าทายอย่างต่อเนื่องสู่ Ambitious Tenchnical Goal!

เมื่อสิ้นสุดการท้าทายในสาขา Disruptive Challenge จากโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด ผู้เข้าร่วมจะได้รับคุณวุฒิ INNOvator (INNO-β) (คนบ้า-กล้า-คิด ภายใต้การรับรองของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร) และต่อยอดสู่ระดับ INNO-Masters ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีระบบเสนอชื่อและรับรอง INNOvator จากสมาชิก Masters Partner ซึ่งประกอบด้วยเครือข่าย INNOvation Network, กลุ่มองค์กรที่สนับสนุน และผู้ดูแลโครงการ INNO-Masters คือกลไกเพื่อส่งเสริมการทำงานของ INNOvator ในระดับโลก ทางโครงการพร้อมสนับสนุน INNOvator ในการท้าทายสู่ “Ambitious Technical Goal” แปลกแหวกแนวที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกอนาคต ระบบ INNO-Masters มาพร้อมระบบการสนับสนุนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ INNOvator ได้ดำเนินกิจกรรมต่อไปในระดับสากลท่ามกลางวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนด้านการจัดทำวิดีโอโดยมืออาชีพ, การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และ SNS เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีของ INNOvator ไปสู่ระดับสากล, การสนับสนุนการจัดแสดงผลงานทั่วโลก และการร่วมมือกับองค์กรผู้สนับสนุนในต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ คุณวุฒิ INNOvator จะติดตัวผู้เข้าร่วมโครงการไปตลอดชีวิต ในปีนี้ ระบบ INNO-Masters พร้อมสนับสนุนความท้าทายของผู้ดื้อรั้นไม่ยอมแพ้โดยเพิ่มโปรแกรมที่น่าสนใจใหม่ๆ มากกว่าที่ผ่านมา (เช่น การเปิดรับสมัครให้ผู้ที่ผ่านสาขา Disruptive Challenge เข้ามาท้าทายแบบต่อยอดอีกครั้ง)

ตัวอย่างการสนับสนุนภายใต้ระบบ INNO-Masters

สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลในระดับโลก
สร้างวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมืออาชีพ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ และ SNS มาค้นหาผู้ใช้งานไอเดียแปลกแหวกแนวจากทั่วโลกให้ถึง 1 ล้านคนไปเลย!
สนับสนุนการขยายผลงานสู่ต่างประเทศ
สนับสนุนการจัดแสดงผลงานทั่วโลก ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานผู้สนับสนุนในต่างประเทศ
การสนับสนุนแบบมืออาชีพ
(เช่น การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา)
สนับสนุนการก่อตั้งธุรกิจโดยพิจารณาตามความต้องการของแต่ละบุคคล เช่น สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน และผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
การสนับสนุน
โครงการพร้อมสนับสนุนเพื่อต่อยอดความท้าทายสูงสุด 3 ล้านเยน เช่นเดียวกับระดับ Disruptive Challenge
Masters Partner จะคอยชี้แนะ และอาจได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมต่อยอดธุรกิจร่วมกับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนหรือต่อยอดสู่ความท้าทายใหม่ๆ ต่อไป

Acceleration Program

ทางโครงการพร้อมประสานความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้าร่วม “Acceleration Program” กับหน่วยงานผู้สนับสนุนเพื่อต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจและพัฒนาต้นอ่อนแห่งนวัตกรรมแปลกแหวกแนวที่เกิดขึ้นในโครงการ INNOvation บ้า-กล้า-คิด

โปรแกรมสนับสนุนและองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ

Mirai 2022 (Mirai Works Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

Mirai 2022 (Mirai Works Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

“Mirai 2022” คือโครงการ Acceleration Program ที่เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคเอกชนและนักลงทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมจริง
▶ ดูรายละเอียด Mirai 2022 เพิ่มเติม

*“Mirai 2022” คือโครงการ Incubation - Acceleration Program ของ Sumitomo Mitsui Banking Corporation และร่วมบริหารโครงการโดย Mirai Works Inc.

Kedaireka Platform (Indonesia)

Kedaireka platform (อินโดนีเซีย)

・กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมพร้อมจัดหาเงินทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมและสนับสนุนเงินทุนในมูลค่าเท่ากันสำหรับไอเดียที่เข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจบน Kedaireka platform และผ่านการคัดเลือก
・สำหรับความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง หรือความร่วมมือที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาระดับประเทศ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุด 3 เท่า

* “Kedaireka platform” คือส่วนหนึ่งของโปรแกรม Kampus Merdeka ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของรัฐบาลอินโดนีเซีย (กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม) เพื่อเชื่อมต่อบุคลากรด้านนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยกับวงการอุตสาหกรรม

Gaiax Co., Ltd.

Gaiax Co., Ltd.

พร้อมสนับสนุนทุกขั้นตอน เริ่มจากการให้คำปรึกษาในการก่อตั้งธุรกิจรูปแบบสตาร์ทอัพ ไปจนถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหารงานและเงินทุนหลังก่อตั้งธุรกิจ มูลค่าการสนับสนุนประมาณ 20 ล้านเยน

Classe Capital Partners Co,. Ltd.

Classe Capital Partners Co,. Ltd.

พร้อมสนับสนุนเงินลงทุน 1 – 50 ล้านเยน สำหรับ “ไอเดียน่าสนใจ” อย่างรวดเร็วในฐานะ VC ซึ่งไม่มีการจัดตั้งสำนักงานเต็มรูปแบบ ทางบริษัทหวังจะก้าวไปด้วยกันในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมลงทุน

Nihon Enterprise Co., Ltd.

Nihon Enterprise Co., Ltd.

บริษัทมุ่งมั่น “สร้างสรรค์ความประทับใจแห่งยุคใหม่” เพื่อลูกค้า ทางบริษัทพร้อมสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 100 ล้านเยนเพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีและไอเดียเชิงนวัตกรรมบนโลกใบนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่เสมอ

HARP Co., Ltd.

HARP Co., Ltd.

มีระบบสนับสนุนเทคโนโลยีหรือไอเดียเชิงนวัตกรรมเป็นเวลา 1 – 2 ปี ในรูปแบบต่างๆ เช่น การก่อตั้งบริษัท, การพัฒนาร่วม, การทดสอบภาคสนาม และสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2021