สาขา Generation Award

Application Period

27 มิถุนายน 2022
เวลา 10.00 น.

19 สิงหาคม 2022
เวลา 16.00 น.

โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022 ปิดรับสมัครแล้ว

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้ประกอบการ โดยความคิดสร้างสรรค์นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองข้าม
เป็นประเด็นปัญหาที่ถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่คุณต้องการแก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีที่คุณใส่ใจประณีตสร้างขึ้นมาที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม เทคโนโลยีที่คุณใส่ใจประณีตสร้างขึ้นมาที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม

รายละเอียดการรับสมัครไอเดียสาขา
"Generation Award"

รายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับสาขา "Generation Award" จากเอกสารแสดงรายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2022

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครประจำปี 2022 ก่อนดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ
กรุณาตรวจสอบและทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับข้อควรระวังต่าง ๆ ก่อนดำเนินการสมัคร
ข้อควรระวังต่าง ๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เนื้อหาด้านล่างนี้ยกมาจากรายละเอียดในหน้า 3 - 4

ภาพประกอบ 1 : ลำดับขั้นตอนตั้งแต่สมัครเข้าโครงการ
Figure 1: Application flow

คุณสมบัติของผู้สมัคร

・ไม่จำกัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคล อาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ (ไม่จำกัดสัญชาติและภูมิลำเนา)
・กรณีสมัครด้วยตนเอง : บุคคลหรือกลุ่ม
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดที่ต้องการเสนอชื่อ

*ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสนอชื่อต่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
*สามารถสมัครพร้อมกันได้ทั้ง 2 สาขา (สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

วิธีการสมัคร

กรุณาดำเนินการสมัครผ่านทางแบบฟอร์มภายในเว็บไซต์

* กรุณากรอกข้อมูลตามคู่มือกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
* สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือผลงานตัวอย่างได้ด้วยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายในเว็บไซต์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักบริหารโครงการ ทางสำนักฯ ไม่รับการส่งมอบเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน
* ในกรณีที่จัดส่งทางไปรษณีย์ วันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ต้องอยู่ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร ทางสำนักฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารที่ได้รับมา กรุณาทำความเข้าใจในเงื่อนไขดังกล่าว
* ในกรณีของสาขา Generation Award ทางสำนักฯ พร้อมรองรับการสมัครผ่านทาง SNS (เช่น Facebook Instagram Twitter ฯลฯ)

เนื้อหาด้านล่างนี้ยกมาจากรายละเอียดในหน้า 11 - 13

1 จุดประสงค์การรับสมัคร

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ โดยอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายคนมองข้าม หรือประเด็นปัญหาที่ถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจ
กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อ "V : ข้อควรระวัง" ก่อนดำเนินการสมัคร

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

・ไม่จำกัดอายุ มีช่องทางการติดต่อรายบุคคลอยู่บนโลกนี้ (ไม่จำกัดสัญชาติและภูมิลำเนา)
・กรณีสมัครด้วยตนเอง : รายบุคคลหรือทีม
・กรณีเสนอชื่อบุคคลอื่น* : บุคคลหรือกลุ่มผู้ใกล้ชิดที่ต้องการเสนอชื่อ

*ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสนอชื่อต่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
*ทั้งนี้หากเข้าร่วมเป็นทีม หรือ ส่งชื่อผู้สมัครไอเดียทั้งหมดมาในไอเดียเดียว รางวัลที่ได้รับจะถือว่าเป็นรางวัลเดียว
*สามารถสมัครพร้อมกันได้ทั้ง 2 สาขา (สาขา Disruptive Challenge และ สาขา Generation Award)

3 กำหนดการดำเนินการ

คัดเลือกจากองค์กรผู้ให้การสนับสนุน

เดือนกันยายน ถึง กลางเดือนตุลาคม 2022

แจ้งผลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ผ่านเข้ารอบ

ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2022

พิธีมอบรางวัล และแนะนำตัวกับองค์กรผู้ให้การสนับสนุน

ช่วงกลาง ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายน 2022

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดบนเว็บไซต์

4 การได้รางวัล

องค์กรผู้ให้การสนับสนุนจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจากไอเดียที่สมัครเข้ามา และหลังจากนั้นจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลสาขา Generation Award จากรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้ง นอกจากนี้ หากองค์กรผู้ให้การสนับสนุนต้องการสนับสนุนหรือต่อยอดไอเดียดังกล่าวเป็นพิเศษ ผู้ได้รับรางวัลก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษอื่นๆ จากสปอนเซอร์ด้วย

รางวัล Generation Award
รางวัลจากไอเดียที่ก้าวล้ำขอบเขต “ประสาทสัมผัสทั้งห้าของสัตว์” และ “มิติที่ 4 ของห้วงเวลา”

ตัวอย่างรางวัล:
เรื่องนี้เจ๋งไปเลย!? ลองดูไอเดียของฉันสิ! ทำได้แล้วนะ! เกินความคาดคิดใช่ไหม! เรื่องแปลกใหม่เลย! สะดวกขึ้นด้วย! รสชาติอร่อยล้ำ! ได้มุมมองใหม่อีก! สื่อได้ด้วยกลิ่นนะ! รับรู้ถึงความห่วงใยได้จริงๆ! มีขนาดเล็กแถมเบาได้ขนาดนี้เลย! บุกเบิกเส้นทางใหม่สู่ห้วงจักรวาล! ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็รักษาความปลอดภัยและระยะห่างทางสังคมได้ แถมยังเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้เช่นกัน! หรือจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรก็ได้ ที่สำนักบริหารโครงการเองก็คาดไม่ถึง

ไอเดียที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Generation Award เป็นเงินรางวัลมูลค่า 200,000 เยน (หรือเทียบเท่า) จากองค์กรผู้ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับรางวัลพิเศษ อาจมีการมอบเงินรางวัลเพิ่มเติมสมทบให้อีกตามการตัดสินใจขององค์กรดังกล่าว

5 รายละเอียดการรับสมัคร

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเว็บไซต์ด้านล่าง
Official website: https://www.inno.go.jp/th/
หัวข้อ ดังต่อไปนี้
・ชื่อไอเดีย (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
・คำอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร หรือส่งในรูปแบบวีดีโอ หรือผลงาน)
・สามารถเลือกส่งเอกสารเพิ่มเติมและตัวอย่างผลงานได้ (ไม่บังคับ)

* สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือผลงานตัวอย่างได้ ด้วยวิธีการแนบเอกสารผ่านแบบฟอร์มรับสมัครภายในเว็บไซต์หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักบริหารโครงการ ทางสำนักฯ ไม่รับการส่งมอบเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงาน
* ในกรณีที่จัดส่งทางไปรษณีย์ วันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ต้องอยู่ภายในวันสิ้นสุดการรับสมัคร ทางสำนักฯ จะไม่ส่งคืนเอกสารที่ได้รับมา กรุณายอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

6 วิธีการสมัครทาง SNS (สามารถส่งไอเดียด้วยภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ในกรณีต้องการส่งไอเดียเป็นภาษาไทย สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ https://www.inno.go.jp/th/
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Facebook Instagram LINE และ Twitter ได้ กรุณาตรวจสอบวิธีการสมัครแต่ละช่องทางจากลิงก์ด้านล่างนี้

Facebook
กรุณาสมัครผ่านฟังก์ชั่น Messenger
https://www.facebook.com/innovationproject/
Instagram
กรุณาสมัครผ่านฟังก์ชั่น Direct Message
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง
https://www.instagram.com/inno_project/
Twitter
กรุณาสมัครผ่านฟังก์ชั่น Direct Message
หรือกดติดตาม account ด้านล่าง
https://twitter.com/inno_project

7 การแนะนำตัวผู้ได้รับรางวัลให้กับองค์กรผู้ให้การสนับสนุน

ในกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน ต้องการต่อยอดไอเดียของผู้ได้รับรางวัล ทางโครงการจะแจ้งไปยังผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลยินดีที่จะเจรจาเพิ่มเติมในรายละเอียด ทางโครงการจะจัด Session แนะนำตัวให้กับทั้งสองฝ่าย

8 การคัดเลือกและประกาศผล

เมื่อสำนักบริหารโครงการตรวจสอบไอเดียภาพรวมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกโดยองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด
ขั้นตอนนี้จะประเมินเฉพาะเนื้อหาไอเดียเท่านั้น (ไม่ประเมินจากเพศ อายุ ประวัติบุคคล หรือผลงานในอดีต) และไม่ประเมินช่องทางการสมัคร (แบบฟอร์มการสมัคร หรือ SNS แต่ละประเภท)
เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการคัดเลือก ทางโครงการจะเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จังหวัดที่อยู่ในปัจจุบัน และชื่อไอเดียบนเว็บไซต์
(ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่ติดต่อกลับไปยังผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก)

เนื้อหาด้านล่างนี้ยกมาจากรายละเอียดในหน้า 14

Ⅳ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ระบุเจาะจงตัวตนของบุคคล (รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ตรวจเทียบกับข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย)
ทางสำนักบริหารโครงการจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการตาม “นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของ KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักบริหารโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด

(1) วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. เพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกและผลการคัดเลือก
ข. เพื่อตรวจสอบและตอบข้อสอบถามแต่ละประเภท
ค. เพื่อติดต่อในกรณีที่มีการจัดงานอีเว้นท์ที่เกี่ยวกับโครงการนี้

(2) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. วางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง การสูญหาย การรั่วไหล การลักลอบปลอมแปลงข้อมูล
ข. ใช้เทคโนโลยีใส่รหัสข้อมูล เมื่อมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้องข้อมูลในขั้นตอนการสื่อสาร
ค. จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางสำนักบริหารโครงการได้รับในขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้อย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ยกเว้นแต่ในกรณีที่มีการบังคับใช้ทางกฎหมาย

[ช่องทางติดต่อสอบถาม ร้องเรียน และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล]
ในกรณีที่ต้องการเปิดเผย แก้ไข หรือยุติการใช้งาน กรุณาติดต่อ
ชื่อบริษัท: KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.
ที่อยู่: ชั้น 2 อาคาร KS 1-17-8 นิชิคาตะ เขตบุงเคียว กรุงโตเกียว 113-0024
โทรศัพท์: 03-5840-7800 (เบอร์กลาง) (แฟกซ์) 03-5840-7812
อีเมล: info@lab-kadokawa.com
ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล : เอจิ โยชิกาวะ

◆ตรวจสอบ “นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” ของสำนักบริหารโครงการได้จากเว็บไซต์
URL:https://www.lab-kadokawa.com/privacy/en/

เนื้อหาด้านล่างนี้ยกมาจากรายละเอียดในหน้า 15 - 21

V ข้อควรระวัง (กรุณาอ่านทำความเข้าใจ)

1. การจัดการเรื่องสัญญาและทรัพย์สินทางปัญญา

โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ดำเนินการจัดการเรื่องสัญญาและทรัพย์สินทางปัญญา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาขา Generation Award
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสาขา Generation Award จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ในขั้นตอนการสมัคร
ก. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันเทคโนโลยีรั่วไหลสู่ต่างประเทศ ของหน่วนงาน Security export control Japan* ต้องไม่มีปัญหาดังต่อไปนี้
・ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล End Users List ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
・เป็นไปตามเงื่อนไขของระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regime : MECR)
・สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามรายละเอียดใน คู่มือที่เกี่ยวข้อง Security Export Control Japan
・มีความน่าเชื่อถือและเสรีภาพทางสังคม ไม่ขัดต่อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี รวมถึงการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
[ข้อมูลอ้างอิง]
Security Export Control Japan (รวมถึงเรื่องระบอบควบคุมการส่งออกสากล)
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/link.html
ข้อมูล End Users List
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/2_0514.pdf
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับ Security Export Control Japan
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
ข. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันผู้ที่จะนำไปใช้กับกิจกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น การนำไปใช้ทางการทหาร การปฏิวัติ หรือการผลิตอาวุธจำนวนมาก
ค. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองกำลังต่อต้านสังคม หรือกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสิทธิ์ในการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาต่างต่างๆ เป็นของผู้สมัคร เนื่องจากองค์ผู้ให้การสนับสนุนมีหน้าที่ในการสนับสนุนเท่านั้น
ง. หากคุณต้องการเก็บไอเดียของคุณเป็นความลับ กรุณาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนทำการสมัคร เนื่องจากเนื้อหาการสมัครจะถูกนำไปเปิดเผยต่อองค์การที่ให้การสนับสนุนต่อไป

*แนวคิดเรื่อง “Security Export Control” ในที่นี้ หมายถึง อาวุธ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการขนส่งเพื่อใช้ในการทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันผู้ที่จะนำไปใช้กับกิจกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น การปฏิวัติ หรือการสร้างความอันตรายต่อประเทศชาติ ทั้งในประเทศตนเองและผู้อื่น

(2) หลังสมัครเข้าร่วมโครงการ
ก. ในกรณีที่ไอเดียที่ได้รับรางวัลอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องการส่งออกตาม กฎหมายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) ทางโครงการจะตัดออกจากการคัดเลือก
ข. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทางโครงการจะทำสัญญากับผู้ปกครอง ทางสำนักบริหารโครงการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง

2. การเก็บรักษาความลับ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ในแต่ละสาขาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาขา Generation Award
(1) เก็บรักษารายละเอียดของไอเดียเป็นความลับจนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
ทางโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับไอเดียในทุกกรณี รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ยกเว้นข้อมูลที่ใช้เปิดเผยในหัวข้อ “III-8 : การคัดเลือกและประกาศผล”
(2) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับผ่านโครงการนี้ให้แก่บุคคลที่สาม หรือใช้งานข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

3. การรักษาสิทธิมนุษยชนและระเบียบกฎหมาย

ในกรณีที่การสมัครเข้าร่วมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด จำเป็นต้องอาศัยขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย เช่น เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงศีลธรรมหรือด้านความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลและต้องอาศัยความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ผู้สมัครสามารถดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมภายในสำนักบริหารโครงการได้ กรุณาปรึกษาหารือกับสำนักบริหารโครงการเพื่อให้ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องการร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษากับทนายความภายในสำนักบริหารโครงการ
โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ กรุณาตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดอย่างถี่ถ้วน หากการดำเนินการใดๆ ขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทางโครงการอาจยกเลิกผลการคัดเลือกดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาศีลธรรมและความปลอดภัย จากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านล่างนี้
ลานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ - การดำเนินการจัดการด้านศีลธรรมและความปลอดภัย
http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html (Japanese only)
ในกรณีที่ต้องการวิจัยและสำรวจในประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงความเห็นพ้องจากภาคสังคม กรุณาดำเนินการเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสม

4. เงื่อนไขจำเป็นในการคัดเลือกรางวัลแต่ละสาขา

เงื่อนไขจำเป็นในการคัดเลือกแต่ละสาขา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[เงื่อนไขร่วม]
・ เมื่อผ่านการคัดเลือกหรือได้รับรางวัล ผู้สมัครมีความสนใจเข้าร่วมงานพบปะหารือและแลกเปลี่ยนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้อย่างกระตือรือร้น
・ สามารถเข้าร่วมในกรณีที่ทางโครงการจัดการสัมภาษณ์ในขั้นตอนการคัดเลือกแต่ละสาขา ทางสำนักบริหารโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว
・ ในกรณีที่ผู้สมัครสังกัดองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ จะต้องนำส่งใบอนุมัติจากองค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัดหลังผ่านการคัดเลือกหรือในกรณีที่ได้รับรางวัล ทางสำนักบริหารโครงการพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็นต้องประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดเพื่อออกใบอนุมัติ
・ ในกรณีที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบ หรือเป็นผู้ได้รับรางวัล ทางโครงการจะเปิดเผยชื่อ (เลือกใช้ชื่อเล่นได้) จังหวัดที่อยู่อาศัย (ภูมิลำเนา) และชื่อไอเดียบนเว็บไซต์ของโครงการ

สาขา Generation Award
・จะต้องเป็นผู้ที่นำเสนอในลักษณะบุคคลหรือกลุ่ม
・ทางโครงการจะถือว่าเนื้อหาของไอเดีย (รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ) เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัคร แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่คัดเลือกอาจกำลังพิจารณาไอเดีย เทคโนโลยี หรือประเด็นปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการเก็บความคิดดังกล่าวเป็นความลับ กรุณาอย่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

5. ข้อควรระวังในการคัดเลือก

[เงื่อนไขร่วม]
(1) เอกลักษณ์ของไอเดียและรายละเอียดการพัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดระยะเวลาของโครงการ ห้ามขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด กรุณาตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ขโมยหรือล่วงละเมิดไอเดียและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

(2) การใช้งานโดยทุจริต
คำว่า “ทุจริต” ที่ใช้ในเอกสารโครงการนี้ หมายถึง การกระทำทั้งหมดทั้งมวลที่ขัดต่อข้อกฎหมายหรือบทบัญญัติโดยทั่วไป เช่น การใช้งานสิ่งของที่ทางโครงการส่งมอบให้เพื่อท้าทายประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยี ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการท้าทาย จะถือว่าเข้าข่ายการทุจริต
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขัน ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร แห่งประเทศญี่ปุ่น ในกรณีที่พบว่ามีการใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันโดยทุจริต ข้อมูลจะถูกเปิดเผยตาม “แนวทางการใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม” กรุณาทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าวก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
[ข้อมูลอ้างอิง] แนวทางการใช้กองทุนวิจัยเพื่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม
https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin_r3_1217.pdf

(3) การให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลหลังสิ้นสุดระยะเวลาสนับสนุน
ทางโครงการจัดให้มีการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ผ่านการคัดเลือก ในระยะเวลาต่างๆ เช่น การสำรวจสภาพธุรกิจหลังสิ้นสุดโครงการ หรือสถานการณ์หลังผ่านไปประมาณ 10 ปี เพื่อประเมินศักยภาพของระบบสนับสนุนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ได้รับรางวัลด้วย ทางโครงการขอความร่วมมือในการสำรวจดังกล่าววจากผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับรางวัล

สาขา Generation Award
(1) การมอบรางวัล
・สำนักบริหารโครงการจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด
・ผู้สมัครจะไม่สามารถเจรจาต่อรองกับองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนได้ในโครงการนี้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ต่อรองผ่านสำนักบริหารโครงการ)
・หลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกรางวัล Generation Award องค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนสามารถเฝ้าสังเกตการณ์ไอเดียของผู้สมัครต่อไปได้ แม้จะเสร็จสิ้นการประกาศผลรางวัลแล้วก็ตาม

ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นภายใต้เอกสารฉบับนี้

ให้แนวทางการแก้ปัญหาเป็นไปตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดตามต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น
ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการตีความด้านภาษา ให้อ้างอิงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นสำคัญ

Generation Award Past Recipients