สาขา Generation Award

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้ประกอบการ โดยความคิดสร้างสรรค์นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองข้าม
เป็นประเด็นปัญหาที่ถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่คุณต้องการแก้ไข หรือเป็นเทคโนโลยีที่คุณใส่ใจประณีตสร้างขึ้นมาที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม เทคโนโลยีที่คุณใส่ใจประณีตสร้างขึ้นมาที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม

Generation Award Past Recipients