รายละเอียดการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยเอกสารภาษาไทย

<ขั้นตอน>
1. การสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยเอกสารภาษาไทย เอกสารการสมัครภาษาไทยจะถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและดำเนินการสมัครให้ โดยบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด หน่วยงานประสานงานรับสมัครโครงการประจำประเทศไทย โดยได้ให้สัญญาและดำเนินการอยู่บนพื้นฐานในการปกปิดเนื้อหาการสมัครทั้งหมดเป็นความลับ ข้อมูลสมัครจะไม่มีการเปิดเผยหรือรั่วไหลออกไปภายนอก
2. คำแปลภาษาญี่ปุ่น หน่วยงานประสานงานประจำประเทศไทย จะดำเนินการนำคำแปลภาษาญี่ปุ่นกรอกฟอร์มสมัครในหน้าเว็บไซต์ https://soumu-inno.jp/hakai/2020/ หรือ https://soumu-inno.jp/generation/2020/ ตามที่ได้แจ้งสมัคร หลังจากดำเนินการสมัครแล้วจะส่งเลขที่สมัครและเนื้อหาการสมัครที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนั้นส่งให้กับผู้สมัครทางอีเมล
3. คณะกรรมการจะตัดสินเนื้อหาโครงการจากเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นที่แปลจากเอกสารภาษาไทยของท่าน

ฉพาะท่านที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยเอกสารภาษาไทยได้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ สามารถสมัครร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์หน้าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ (ใช้เอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ)

<การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข>

・ยินยอมที่จะให้หน่วยงานผู้ประสานงานประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเอกสารสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้เอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น
・ยินยอมให้คณะกรรมการตัดสินเนื้อหาโครงการจากเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นนั้น

[[ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการ]]

กรุณากรอกรายละเอียดการสมัครลงใน Google Form ตาม URL ด้านล่างนี้
URL : https://forms.gle/8hottQWpgSD7RBAm7
ทางหน่วยงานประสานงานไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกรอกฟอร์ม Google Form กรุณากรอกด้วยความตระหนักรับผิดชอบของตัวท่านเอง

รายละเอียดการสมัคร
・ชื่อ (บังคับกรอก)
・เบอร์โทรศัพท์
・ปีเกิด
・เพศ (หญิง・ชาย・ไม่ใช่ทั้งสอง・ไม่ระบุ)
・ที่อยู่ (เลขรหัสไปรษณีย์)

《กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร》

* ในกรณีที่ต้องการสมัครทั้งสองสาขาให้เลือกทั้งสองสาขา
[สาขา Disruptive Challenge / สาขา Generation Award]

《เนื้อหาการสมัคร》

* ในกรณีที่ต้องการสมัครทั้งสองสาขาให้กรอกข้อมูลทั้งสองสาขา

【สาขา Disruptive Challenge】
・ประเด็นปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ต้องการท้าทาย (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
・เป้าหมายที่ต้องการดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จ (ไม่เกิน 600 ตัวอักษร)
・เส้นทางสู่การปฏิบัติจริง (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
・สามารถส่งเอกสาร วิดีโอ ลิ้งค์ของวิดีโอ หรือตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ)

【สาขา Generation Award】
・หัวข้อของข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
・เค้าโครงของข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 600 ตัวอักษร หรือส่งในรูปแบบวีดีโอ หรือผลงาน)
・สามารถส่งเอกสาร วิดีโอ ลิ้งค์ของวิดีโอ หรือตัวอย่างผลงานเพิ่มเติมได้ (ไม่บังคับ)

※ในกรณีที่มีไฟล์เอกสารเพิ่มเติมกรุณาใช้บริการเว็บไซต์ฝากไฟล์ แล้วระบุ URL สำหรับดาวน์โหลดไฟล์มาในแบบฟอร์ม
※ในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม ขอจำกัดสิทธิ์ไม่รับแปล

[[ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการแปลเอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่น]]
・[ยินยอม / ไม่ยินยอม] ให้หน่วยงานผู้ประสานงานประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเอกสารสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยใช้เอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วนั้น
・[ยินยอม / ไม่ยินยอม] ให้คณะกรรมการตัดสินเนื้อหาโครงการจากเอกสารแปลภาษาญี่ปุ่นนั้น

【อื่นๆ】

・ในกรณีที่ไม่มีการติดต่อจากทางหน่วยงานประสานงานภายใน 5 วันทำการ กรุณาติดต่อกลับมาที่หน่วยงานประสานงานเพื่อติดตามผล โดยเมื่อทางหน่วยงานประสานงานได้แปลเอกสารสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คำแปลจะถูกส่งกลับไปยังอีเมลของผู้สมัคร จึงขอให้ทางผู้สมัครเผื่อเวลาสำหรับการแปลไว้ในระดับหนึ่งด้วย ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาในการสมัครกรุณาติดต่อประสานกับทางหน่วยงานผู้ประสานงาน

● วันหมดเขตรับแบบฟอร์มสมัคร
หมดเขตรับแบบฟอร์มสมัคร เวลาประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น 18.00 น.)

【ติดต่อสอบถามได้ที่】
หน่วยงานผู้ประสานงานโครงการ INNOvation บ้า – กล้า – คิด ประจำประเทศไทย : บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : (66)2-392-3288
เวลาทำการ : 10.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศไทย)
อีเมล : innovation.th@mediator.co.th