การสมัครเข้าร่วมโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ด้วยภาษาไทย

<ขั้นตอน>

1. การสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยภาษาไทย เนื้อหาการสมัครภาษาไทยที่ถูกกรอกมาในฟอร์มนี้จะถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นและดำเนินการสมัครให้ โดยบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานโครงการประจำประเทศไทย โดยได้ให้สัญญาและดำเนินการอยู่บนพื้นฐานในการปกปิดเนื้อหาการสมัครทั้งหมดเป็นความลับ และข้อมูลการสมัครจะไม่มีการเปิดเผยหรือรั่วไหลออกไปภายนอก
2. หน่วยงานประสานงานโครงการประจำประเทศไทย จะดำเนินการนำคำแปลภาษาญี่ปุ่นส่งให้สำนักบริหารโครงการ ประจำประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการลงทะเบียนการสมัคร ผ่านทาง https://soumu-inno.jp/hakai/2022/ หรือ https://soumu-inno.jp/generation/2022/ ซึ่งเลขที่สมัครจะถูกส่งให้กับผู้สมัครทางอีเมล
3. คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นจะตัดสินจากคำแปลภาษาญี่ปุ่นที่แปลจากเนื้อหาการสมัครภาษาไทยของท่าน

เฉพาะท่านที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่าง จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยภาษาไทยได้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์หน้าภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (ใช้เอกสารเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)

<ข้อตกลงและเงื่อนไข>

・ยินยอมที่จะให้หน่วยงานประสานงานโครงการประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเนื้อหาการสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการประสานงานเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เนื้อหาที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
・ยินยอมให้คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นตัดสินเนื้อหาการสมัครจากคำแปลภาษาญี่ปุ่น

[การสมัคร]

กรุณาสมัครผ่านทางแบบฟอร์มในลิงก์ โดยกรอกข้อมูลดังนี้
URL : https://mediator.co.th/th/innovation2022
หน่วยงานประสานงานโครงการประจำประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการกรอกแบบฟอร์ม กรุณากรอกด้วยความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งอีกครั้ง

ข้อมูลผู้สมัคร
・ชื่อ นามสกุล
・เบอร์โทรศัพท์
・ปีเกิด (ค.ศ.)
・เพศ (หญิง, ชาย, ไม่ระบุ)
・รหัสไปรษณีย์

กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร ในกรณีที่ต้องการสมัครทั้งสองสาขา กรุณาเลือกช่องที่เขียนว่าสมัครทั้งสองสาขา

Disruptive Challenge/Generation Award

กรุณากรอกเนื้อหาการสมัครตามหัวข้อด้านล่าง

【สาขา Disruptive Challenge】
・ชื่อไอเดีย (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
・คำอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร)
・แผนงานที่สามารถนำไอเดียมาปฏิบัติได้จริงภายในระยะเวลา 1 ปี (ไม่เกิน 2,000 ตัวอักษร)
・สามารถส่งเอกสารแนบเพิ่มเติมเป็นลิงก์ของวิดีโอ เอกสาร หรือ ต้นแบบไอเดีย (หากมี)

【สาขา Generation Award】
・ชื่อไอเดีย (ไม่เกิน 100 ตัวอักษร)
・คำอธิบายไอเดีย (ไม่เกิน 1,200 ตัวอักษร)
・สามารถส่งเอกสารแนบเพิ่มเติมเป็นลิงก์ของวิดีโอ เอกสาร หรือ ต้นแบบไอเดีย (หากมี)

※ในกรณีที่ไฟล์ของเอกสารเพิ่มเติมมีขนาดมากกว่า 5M กรุณาใช้เว็บไซต์ฝากไฟล์ แล้วกรอกข้อมูลของลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
※ขอจำกัดสิทธิ์ไม่รับแปลในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม

[การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแปลเนื้อหาการสมัครเป็นภาษาญี่ปุ่น]
・ยินยอมที่จะให้หน่วยงานประสานงานโครงการประจำประเทศไทยเป็นผู้รับเนื้อหาการสมัคร และเป็นตัวแทนดำเนินการประสานงานเพื่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยใช้เนื้อหาที่ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น
・ยินยอมให้คณะกรรมการชาวญี่ปุ่นตัดสินเนื้อหาการสมัครจากคำแปลภาษาญี่ปุ่น

※หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับไอเดียที่ท่านสมัครเข้ามา

【อื่นๆ】

ในกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล ภายใน 5 วันหลังจากทำการสมัคร กรุณาติดต่อหน่วยงานประสานงานโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ประจำประเทศไทย ทางหน่วยงานประสานงานจะส่งรายละเอียดการสมัครให้อีกครั้ง หากต้องการแก้ไขไอเดียที่ส่งเข้ามา กรุณาปรึกษากับหน่วยงานประสานงาน

● กำหนดปิดรับสมัครไอเดีย
กำหนดปิดรับสมัครไอเดีย วันที่ 19 สิงหาคม 2022 เวลา 16:00 (ตามเวลาประเทศไทย)

【ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการ】
หน่วยงานประสานงานโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด ประจำประเทศไทย
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-392-3288
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10:00 – 17.00 น.
อีเมล: innovation.th@mediator.co.th
เว็บไซต์โครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด : http://www.inno.go.jp/th