สาขา Generation Award

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการใจดี

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยกลุ่มผู้ประกอบการ โดยความคิดสร้างสรรค์นี้อาจจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่หลายคนมองข้าม เป็นประเด็นปัญหาที่ถูกค้นพบในชีวิตประจำวันที่คุณต้องการแก้ไข หรือเป็น

เทคโนโลยีที่คุณใส่ใจประณีตสร้างขึ้นมาที่แม้ตัวคุณเองก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกนำไปใช้ในรูปแบบใดก็ตาม

องค์กรผู้ให้การสนับสนุนมอบเงินรางวัล (200,000 เยน) และรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ (ยังไม่กำหนด)

ไอเดียที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล (ในปีที่ผ่านมามีจำนวนรวม 185 ไอเดีย) จะถูกนำไปใช้ดำเนินการจริง โดยร่วมมือกับองค์กรที่ให้การสนับสนุน

ดำเนินการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมสาขา Generation Award จากข้อเสนอแนะที่สมัครเข้ามา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรางวัลดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะที่องค์กรผู้ให้การสนับสนุนต้องการสนับสนุนเป็นพิเศษมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ด้วย อนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้เหมาะสมในการรับรางวัล จะไม่มีการมอบเงินรางวัลในสาขานี้

รางวัล Generation Award
รางวัลจากไอเดียที่ก้าวล้ำขอบเขตด้าน “ประสาทสัมผัสทั้งห้าของสัตว์” หรือ “มิติที่ 4 ของห้วงเวลา”

วอย่างรางวัล : เรื่องนี้เจ๋งไปเลย!? ลองดูไอเดียของฉันสิ! ทำได้แล้วนะ! เกินความคาดคิดใช่ไหม! เรื่องแปลกใหม่เลย! สะดวกขึ้นด้วย! รสชาติอร่อยล้ำ! ได้มุมมองใหม่อีก! สื่อได้ด้วยกลิ่นนะ! รับรู้ถึงความห่วงใยได้จริง ๆ! มีขนาดเล็กแถมเบาได้ขนาดนี้เลย! บุกเบิกเส้นทางใหม่สู่ห้วงจักรวาล! ใคร ๆ ก็รักษาความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาหลังยุคโคโรน่า!
หรือจะเป็นประเด็นปัญหาอะไรก็ได้ ที่สำนักบริหารโครงการเองก็คาดไม่ถึง

ลำดับขั้นตอนหลังสมัครเข้าโครงการ

สมัคร - เสนอชื่อ

สมัครด้วยตนเองหรือเสนอชื่อบุคคลอื่น

การตัดสิน - การประเมินผล

เมื่อสำนักบริหารโครงการตรวจสอบรูปแบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกโดยองค์กรหรือหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด

การเสนอชื่อ - การมอบรางวัล

ข้อเสนอแนะที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลนี้ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 เยน จากองค์กรผู้ให้การสนับสนุนร่วมด้วย นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับรางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ อาจมีการมอบเงินรางวัลเพิ่มเติมสมทบให้อีกตามการตัดสินใจขององค์กรดังกล่าว

การจับคู่กับองค์กรผู้สนับสนุน

ในกรณีที่องค์กรหรือหน่วยงานผู้สนับสนุนค้นพบข้อเสนอแนะที่ต้องการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างทำการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล Generation Award องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว จะแจ้งความประสงค์กับสำนักบริหารโครงการหลังสิ้นสุดการคัดเลือก หลังจากนั้น สำนักบริหารโครงการจะติดต่อไปยังผู้สมัคร และหากผู้สมัครมีความประสงค์เช่นกัน การจับคู่ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานกับผู้สมัครจึงจะเกิดขึ้นสมบูรณ์

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 เวล น.
ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 18.00 น

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอบคุณสำหรับทุกการใช้งานของคุณ!

คู่มือการรับสมัครประจำปี 2020

Past Recipients