ศูนย์กลางเครือข่าย INNOvation บ้า - กล้า - คิด

สนับสนุนนวัตกรรมในชุมชน

ปัจจุบัน มีหน่วยงานผู้ร่วมบริหารโครงการ 36 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นศูนย์กลางเครือข่าย INNOvation บ้า - กล้า - คิด
ทางโครงการมองหากลุ่มที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้สร้างนวัตกรรม มีไอเดียแปลกใหม่ และพร้อมสนับสนุน เช่น บริษัท หน่วยงานท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว โรงเรียนกวดวิชา ผู้บริหารธุรกิจ Co-working Space หรือคลาสเรียนโปรแกรมมิ่ง เพื่อร่วมประสานงานและค้นหาผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมหลากหลายสาขาในฐานะศูนย์กลางเครือข่าย

รายละเอียดการรับสมัครศูนย์กลางเครือข่าย INNOvation บ้า - กล้า - คิด ทั้งหมด

เปิดรับสมัครหน่วยงานผู้ร่วมบริหารโครงการในฐานะ ศูนย์กลางเครือข่าย INNOvation บ้า - กล้า - คิด เพื่อบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรมในชุมชน โดยสร้างพื้นที่ให้เหล่าผู้สร้างสรรค์ได้ภูมิใจในเอกลักษณ์ เรียนรู้ ร่วมมือ และท้าทายต่อไป และร่วมมือกับสำนักบริหารโครงการ INNOvation บ้า - กล้า - คิด KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.

เคารพเอกลักษณ์ของเหล่าผู้สร้างสรรค์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้ไอเดียแปลกแหวกแนว เพื่อปลูกต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ ร่วมมือ และท้าทายต่อไป

ประสานความร่วมมือกับสำนักบริหารโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 เวล น.
ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 18.00 น

ปิดรับสมัครแล้ว

ขอบคุณสำหรับทุกการใช้งานของคุณ!